ZONA VIRTUAL
   Imágenes, software interactivo,
   esquemas para la comprensión.

 1 - TEMAS DE INTERÉS
2 - POSTERS MATEMÁTICOS
3 - ARTE MATEMÁTICO
4 - MATEMÁTICA , ARTE Y DISEÑO

1- TEMAS DE INTERÉS
recorridos temáticos con
imágenes y software interactivo
Software Interactivo

tocar la imagen para bajar el software para MSWindows


ESTE MATERIAL SE ENTREGA LIBRE DE VIRUS
conviene guardarlo en disco y ejecutarlo luego
Las librerías OpenGL y Glut32 están ya incluídas en las últimas versiones de Windows 98-2000-Me-XP
si al ejecutar los archivos pide los .dll's 
bajarlos, extraerlos  y colocarlos en el mismo directorio.
OPENGL95 ZIP VERSION
OPENGL95 AUTOEXT. VERSION 

01.exe
efecto antialiasing 
02.exe
círculos con estelas
03.exe
ilusión café wall 
04.exe
cicloides por euler
05.exe
frontface <-> backface
06.exe
cónicas<-> distancias
07.exe
cónicas trayectorias
08.exe
cónicas trayectorias
09.exe
esferas de Dandelin
10.exe
cono generado
11.exe
cortes del cono
12.exe
superficie de Costa
13.exe
efecto de Gibbs
14.exe
hiddenghost
15.exe
indio Miranda
16.exe
iluminación variable
17.exe
figura espacial
18.exe
lorentz-minkowski
19.exe
escalas de color
20.exe
hidden bird
21.exe
planos en cubo
22.exe
sistema determinado
23.exe
sistema indeterminado
24.exe
morph2d & extrude3d
25.exe
seno coseno
26.exe
shadow ball
27.exe
simula tomografía
28.exe
reconstrucción convexa
29.exe
simula tomografía
30.exe
simula tomografía
31.exe
vassarely & shadows
brachist.exe
brachistochrona
cilin.exe
tanque cilíndrico
cubo.exe
cubo
fraccion.exe
suma de fracciones
hiperbol.exe
hiperboloide 1 hoja
minimal.exe
superficies mínimas
3d-form.exe
formas espaciales
vector1.exe
vectores propiedades
wavelet.exe
análisis wavelet
vector4.exe
vectores espaciales
conics.exe
arrastre de cónicas
fourier.exe
analizador fourier
face-exe.zip
morphing face
vector2.exe
suma de vectores
agua.exe
sistema de bombeo
control.exe
simula sistema control
polarcol.exe
polar colors
patito.exe
figura espacial
plano.exe
plano simple
poly1.exe
poliedros
poly2.exe
poliedros
medioint.exe
teo valor mediointegral
tetra.exe
tetraedro
turingsi.exe
simple Turing machine
vector3.exe
producto escalar
waves.exe
ondas en la esfera
32.exe
poliedro
33.exe
poliedro
34.exe
poliedro
35.exe
poliedro
36.exe
poliedro
37.exe
poliedro
38.exe
poliedro
39.exe
poliedro
40.exe
poliedro
41.exe
poliedro
42.exe
poliedro
43.exe
poliedro
44.exe
cuadricas
45.exe
cuadricas
46.exe
cuadricas
47.exe
cuadricas
48.exe
ilusiones
49.exe
ilusiones
50.exe
ilusiones
51.exe
no euclidianas
52.exe
noeuclidianas
53.exe
no euclidianas
54.exe
no euclidianas
55.exe
critica de arte
56.exe
minimals surfaces
57.exe
Poisson simulat
58.exe
Poisson simulat

tocar el texto para acceder
a la página del tema de interés


Teoría de grafos  1
Teoría de grafos  2
Teoría de grafos  3
Lógica aplicada 1
Lógica aplicada 2
Lógica aplicada 3
Poliedros
Fracciones
Vectores
Formas espaciales
  -
  -


2 - POSTERS MATEMÁTICOS
tocar para obtener imagen grande


post1a.gif post1b.gif post2.gif
post3.gif post4.gif post5.gif
post6a.gif post6b.gif hex10.jpg
hex11.jpg hex12.jpg hex13.jpg
hex17.jpg hex4.jpg hex6.jpg
hex7.jpg hex8.jpg hex9.jpg

3 - ARTE MATEMÁTICO

EXPOSICIÓN PERMANENTE
DE
ARTE MATEMÁTICO
en Biblioteca Central de Pabellón 2 -  1er.Piso

EXPOSICIÓN PERMANENTE
DE
ARTE MATEMÁTICO
en Biblioteca Central de Pabellón 3 -  3er.Piso 

4 - MATEMÁTICA , ARTE Y DISEÑO

ARQUITECTURA, FIGURACIÓN
Y MATEMÁTICA      2002

ARQUITECTURA, FIGURACIÓN
Y MATEMÁTICA      2003

ARQUITECTURA, FIGURACIÓN
Y MATEMÁTICA      2004Homepages:
 http://www.fcen.uba.ar
http://www.dm.uba.ar
info actualizada & mirrorpages:
http://www.dm.uba.ar -> MateUBA Museum